Citazioni di Buddha (Gautama Siddhartha)

10 citazioni di Buddha (Gautama Siddhartha)

Buddha (Gautama Siddhartha)

Buddha (Gautama Siddhartha)
Also known as: Gautama Siddhartha.
Chiamato anche: Gautama Buddha.
Periodo della vita: 563 i.Hr - 583 i.Hr
Paese di origine: India